Genomedis Biyoteknoloji Hizmetleri

Genetik Testler

Genetik testler, gerek hastaya uygun ilaç planlamasında gerekse tedavi seçeneklerinin hastaya en uygun hale getirilmesinde hekimlere ışık tutmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri menşeili Autogenomics firması tarafından geliştirilen INFINITI® Plus Mikroarray sistemi, bir çok genetik belirtecin hızlı ve yüksek güvenilirlikte otomatize bir şekilde tespit edilmesini sağlar. INFINITI Plus sistemi ile hem kliniklerde hekimlere, hem de araştırma laboratuvarlarına hizmet verilebilmektedir. INFINITI Plus sistemi ile incelenen markörler: Kanser, Enfeksiyon hastalıkları, Kadın Sağlığı, Kişiselleştirilmiş Tedavi, Kalp Damar ve Hematoloji ve Kalıtsal Hastalıklar olmak üzere çok geniş bir yelpazededir. daha fazla...

Cancer Genetics Inc. (CGI) ,kanser alanındaki en önemli gelişmelerden olan kişiye özgü tedavi planlaması için tanı kitleri ve genetik testler geliştirmektedir. Bu alanda lider firmalar arasındadır. daha fazla...

4PGenomics, önleyici ve kişiye özgü tedavi konusunda lider firmalardan Laboratoires Réunis'in önleyici tedavi ürün grubudur. Önleyici ve kişiye özgü tedavi, hastalığı teşhis ve tedavide geleneksel tedavi yaklaşımını geliştirir. Hekimlere, çok çeşitli yollarla, hastanın kendine özgü genetik yapısına göre araştırma ve tedavi imkanı sunar. Önleyici ve kişiye özgü tedavi yaklaşımında genetik analiz, kişisel öykü, çevresel etkenler ve yaşam biçimi konuları birlikte değerlendirilir. daha fazla...

Farmakogenetik

Farmakogenetik (İlaç Genetiği) kişiye özgün bilgilerle kişiye özgü tedavi planlama ve en etikli ilacı seçebilme imkânı sunmaktadır. Genetik test raporu, ‘doğru ilacı, doğru dozlama ile doğru hastaya’ uygulayabilmesi için hekimlere ışık tutmaktadır.

Farmakogenetik test yaptırmak için genetiktest@genomedis.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. (Test için sadece ağız içinden tükürük örneği alınır.)

Farmakogenetik Testlerin Faydaları Nedir?

İlaçlar her kişide farklı etki gösterir. Birine iyi gelen bir başkasında aynı şekilde iyi gelmez. Ya da bir kişinin kullandığı doz yeterli iken bir diğer kişide dozu arttırmak ya da azaltmak gerekir. Hatta ilaçlardan dolayı görünen yan etkiler kişiden kişiye değişir. Bunun nedeni kişilerin genetik yapılarının farklı olmasıdır. Çünkü ilaçlara yanıtımızı ve hatta oluşacak yan etkileri genlerimiz belirler. Amerika Birleşik Devletleri Hastalıklardan Kontrol ve Korunma Merkezi’nin bilgilerine göre her yıl 700.000 kişinin üzerinde kişi ‘İlaca Bağlı Yan Etkilerden’ dolayı acil servislere başvurmaktadırlar. Genetik testlerin ışığında tedavi planlandığında kişinin genetik yapısına en uygun ilaç ve dozlama seçileceği için hem etkinin yüksek hem de yan etkinin düşük olacağı bilinmektedir. Kişiye özgü ya da bireyselleştirilmiş tedavi kavramı genetik testler sayesinde önem kazanmaya devam etmektedir. Artık hedeflenen ‘Hastalığı’ tedavi etmek değil ‘Hastayı’ tedavi etmek olmaktadır.

Tüm ilaçların yaklaşık %80’den fazlası karaciğer üzerinden ve sitokrim p450 enzimlerinin aktivitesi ile metabolize olur. Özellikle kronik ilaç kullanımlarının gerektiği Nöro-pskiyatri, Kalp-Damar hastalıkları, Kronik Ağrı vb. Alanlardaki ilaçların tamamına yakını p450 enzim yolları ile metabolize olur. Bu enzimleri kodlayan genler kişiden kişiye farklılık gösterir. İlaçlara yanıtların farklı olması bu gen kodlarının farklı olmasından kaynaklanır. Sitokrim p450’i oluşturan 18 farklı enzim bulunmaktadır. Bu enzimlerden 6 tanesi ilaçların %90’ını metabolize eder.

 • Sitokrim P450 1A2
 • Sitokrim P450 2C19
 • Sitokrim P450 2C9
 • Sitokrim P450 2D6
 • Sitokrim P450 3A4
 • Sitokrim P450 3A5
Bu enzimleri oluşturan genler kişilerde farklı formlarda bulunabilir (86 farklı form). Tüm bunlarda hem ilaçlara yanıtın hem de oluşan yan etkilerin kişilerde farklı olmasını sağlar. Bu genetik farklılıkların oluşturduğu metabolizma düzeyleri 4 grupta değerlendiriliyor.
 • Hızlı Metabolizma
 • Normal Metabolizma
 • Kararsız Metabolizma Intermediate metabolizer
 • Yavaş Metabolizma

Normal Metabolizma: İlaç prospektüste belirtilen dozlamada kullanılabilir. İlaç yanıtı normal seyirde olacaktır.

Hızlı Metabolizma: İlaç çok hızlı emildiği için ilaç yeterli etkiyi göstermeden vücuttan atılır. Tedavi etkisiz kalır. Çok hızlı emilen ilaçtan dolayı kanda çok hızla yüksek miktarda çıkar ve toksik etki yaratabilir.

Kararsız Metabolizma: İlaç etkisi çevresel koşullara göre değişkenlik gösterir. Örneğin: birlikte alınan ilaçlar, yiyecek, içecek ve vücut ısısı gibi. Düşük dozu bile yakından izlenmelidir. Zira oluşabilecek indükleyici etki ile çok hızlı metabolize edebilir. Öte yandan engelleyici bir unsur ile de yavaş metabolizme gösterebilir. Bu durumda da dozu kontrollü arttırmak gerekir.

Yavaş Metabolizma: Vücutta emilimi yavaş olduğu için tedavi etkisi gecikir, ya da yanıtsız kalır. Vücuttan atılması yavaş olduğu için kanda uzun süre bulunur ve toksik etki yaratabilir.

Tüm dünyada kullanılan toplam 672 ilaç etken maddesinin kişinin genetik yapısına uygunluğunu inceleyen ve rapor olarak sunan ‘Farmakogenetik Testi’ ile ilgili detaylı bilgi almak ve incelenen ilaçların listesi için genetiktest@genomedis.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Farmakogenetik Test Kimler İçin Uygundur?

Sağlıklı ya da hastalığı olanlar yaşamlarının herhangi bir döneminde bu testi yaptırabilirler

 • Kronik ilaç kullanmak zorunda olan hastalar: Kardiyoloji, Psikiyatri, Nöroloji, Solunum Hastalıkları, Kronik Ağrı alanlarında da tedavi gören hastalar
 • Kullandığı ilaçlara zor yanıt ya da yanıtsızlık olan hastalar
 • İlaç yan etkisi yaşamış kişiler
 • Bunun yansıra test yaptırmak için hasta olmaya gerek yoktur. Gelecekte kullanmak zorunda kalabileceği ilaçlar için önceden tedbir almak isteyen kişiler
 • Her yaş ve cinsiyetten kişiler
Bazı ülkelerde yeni doğan servislerinde bebek doğar doğmaz Farmakogenetik testi yapılmaya başlamıştır. Farmakogenetik (İlaç Genetiği) Test Prosedürü kolay bir şekilde yapılmaktadır. Ağız içinden tükürük örneği alınır. Kan yok…İğne yok…

PersonlizedDX Labs tarafından FDA onaylı Mikroarray MDx Teknolojisi ile geliştirilen, Farmakogenetik Testi Türkiye’de. Daha fazla bilgi


Referanslar:

 • Frequently Asked Questions about Pharmacogenomics - National Institute of General Medical Sciences
  http://www.nigms.nih.gov/Research/FeaturedPrograms/PGRN/Background/pgrn_faq.htm. Accessed December 2012
 • How Medicines Work Fact Sheet - National Institute of General Medical Sciences
  http://www.nigms.nih.gov/Education/FactSheet_Drugs.htm. Accessed December 2012.
 • The Right Fit - March 2010 - Findings - Science Publication - National Institute of General Medical Sciences
  http://publications.nigms.nih.gov/findings/mar10/rightfit.asp. Accessed December 2012.
 • Personalized medicine and pharmacogenomics - MayoClinic.com
  http://www.mayoclinic.com/health/personalized-medicine/CA00078. Accessed December 2012.
 • Cytochrome P450 (CYP450) tests - MayoClinic.com
  http://www.mayoclinic.com/health/cyp450-test/MY00135. Accessed December 2012.
 • Psychiatric pharmacogenomic testing in clinical practice; Dialogues in Clinical Neuroscience. 2010 March; 12(1): 69–76.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181940/ .Accessed December 2012.
 • Pharmacogenomic Medicine and the New Genetics
  http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/medicine/pharma.shtml. Accessed December 2012.

Medikal Teşhis

Genomedis genetik tanı alanında özellikle nadir hastalıkların tanısı konusunda en geniş test paneline sahip olan firmalardan biri olan Blueprint Genetics ile işbirliği yapmıştır. Dünyada uygulanan Yeni Nesil Dizileme teknolojisini en güvenilir sistemlerle kullanarak, Kardiyoloji, Dermatoloji, Kulak Burun ve Boğaz, Endokrin, Gastroenteroloji, Hematoloji, Kalıtsal Kanserler, İmünoloji, Genetik Malformasyonlar, Metabolizma Hastalıları, Nefroloji, Nöroloji, Göz Hastalıkları ve Akciğer/Solunum Hastalıkları alanında 400’den fazla genetik testi yapılabilmektedir. daha fazla...

Genomedis'in Kanser alanında işbirliği yaptığı Cancer Genetics, Inc. (CGI) doğru tanı için genetik test hizmeti vermektedir. Kanser tanısının hızlı ve en doğru şekilde yapılması yaşamsal önemdedir. Bu nedenle Cancer Genetics, Inc. (CGI), hekim ve hastalarına en güvenilir genetik analizleri en kısa sürede yapmayı ilke edinmiştir.daha fazla...

Araştırm & Geliştirme

Genomedis Biyoteknoloji’nin ana faaliyet alanı Araştırma ve Geliştirmedir. Genomedis, devlet ve özel üniversitelerle bilimsel projeler geliştirmesi ve yürütmesini konusunda öncü çalışmalar yapmaktadır. Odaklanılan projeler özellikle, Kanser Genetiği, Kişiselleştirilmiş tedavi, Kök Hücre Tedavileri ve Farmakogenetiktir.