Genetik Testler

Genetik Bilimindeki gelişmeler, insan genomunu araştırma imkanı sağlamaktadır. Bir bireyin anne ve babasından kalıtım yolu ile geçen genetik yapısı hakkında bilgi elde etmek amacıyla yapılan testlere genetik test denir. Genetik Testler, hekiminlerin hastalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak hastaya özgü tedavi planlaması için yeni ve hızla önem kazanan uygulamalardır.

Daha Fazlası

Farmakogenetik (İlaç Genetiği)

Farmakogenetik kişilerin genetik özelliklerine göre ilaçlara nasıl yanıt vereceğini araştıran genetik testlerdir. Farmakogenetik, ‘İlaç Genetiği’ olarak tanımlanır.
Farmakogenetik Test kişilerin ilaç metabolizma yapılarını ortaya koyar. İlaç Genetiği, kişiye özgün bilgilerle kişiye özgü tedavi planlama ve en etikli ilacı seçebilme imkanı sunmaktadır

Daha Fazlası

Danışmanlık / Araştırma

Genomedis'in ana faaliyet alanı Araştırma ve Geliştirmedir. Üniversitelerle bilimsel projeler geliştirilmesi ve yürütülmesi konusunda öncü çalışmalar yapmaktadır. Odaklanılan projeler Kanser Genetiği, Kişiselleştirilmiş tedavi, Kök Hücre Tedavileri ve Farmakogenetiktir. Genomedis departmanı Biotech Solutions in Turkey, Biyoteknoloji sektörü hakkında danışmanlık hizmetleri sağlar.

Daha Fazlası

Genomedis ürün ve servislerinde yenilikçi teknoloji ve yaklaşımları sunmaktadır:

 • MomGuard Yeni Nesil Doğum Öncesi Genetik Tarama Testi daha fazla...
 • MomGuard
 • Farmakogenetik Testler
 • Kişiselleştirilmiş Tedavi
 • Kanser Genetiği
 • INFINITI® System: Yüksek performanslı genetik markör tespiti
 • daha fazla...
 • Genetik Danışmanlık
 • Prenatal Tarama
 • Kalıtsal Hastalıklar/Nadir Hastalıklar
 • Araştırma ve Geliştirme

     Genomedis, alanında öncü kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır:LabGenomics

LabGenomics

AutoGenomics Inc.

AutoGenomics Inc.

Blueprint Genetics

Blueprint Genetics

PersonalizeDx Labs

PersonalizedDx Labs

 

Cancer Genetics Inc.

Cancer Genetics Inc.

Laboratoires Réunis

Laboratoires Réunis

4PGenomics

4PGenomics